top of page

Приложение:

Интериор: кухня, баня, настилка, облицовки, стълбища, камини, барплот, первази, плотове, работни повърхности и компоненти за мебели.

Екстериор: облицовка фасада, когато материалът не е полиран, с дебелина минимум 3см и монтиран с окачена фасада.Естествените материали варират от една партида до друга, и дори в рамките на една и съща партида могат да се забележат различия в сянка, цвят и жили. Следователно,мострите и снимките трябва да се приемат само като ориентировъчни.

bottom of page