top of page

Приложение:

Интериор: кухня, баня, настилка, облицовки, стълбища, камини, барплот
Екстериор: облицовка фасади, настилки и стъпала, площади, фонтани, колониЕстествените материали варират от една партида до друга, и дори в рамките на една и съща партида могат да се забележат различия в сянка, цвят и жили. Следователно,мострите и снимките трябва да се приемат само като ориентировъчни.

bottom of page